Shikhar

 1. Played at
  23:04
  Track
  Dhun in Raga Pahadi
  Artists
  Hariprasad Chaurasia, bansuri flute
  Bhavani Shankar, pakhawaj
  Vijay Ghate, tabla
  Composer
  Improv
  Episode
  28 October 2004
 2. Played at
  22:47
  Track
  Composition in Matta Taal
  Artists
  Hariprasad Chaurasia, bansuri flute
  Bhavani Shankar, pakhawaj
  Vijay Ghate, tabla
  Composer
  Chaurasia
  Episode
  1 December 2004
 3. Played at
  23:23
  Track
  Jor and Jhalla with Pakhawaj
  Artists
  Hariprasad Chaurasia, bansuri flute
  Bhavani Shankar, pakhawaj
  Composer
  Improv
  Episode
  20 December 2004
 4. Played at
  23:14
  Track
  Raga Jog
  Artists
  Hariprasad Chaurasia
  Vijay Ghate
  Composer
  Hariprasad Chaurasia/ Vijay Ghate
  Episode
  25 July 2005
 5. Played at
  12:38
  Track
  Dhun in Raga Pahadi
  Artists
  Hariprasad Chaurasia, bansuri flute
  Bhavani Shankar, pakhawaj
  Vijay Ghate, tabla
  Composer
  Improv
  Episode
  22 February 2007